.. ติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง..

 02-9928784

 094-0295559

จากดอนเมืองโทล์เวย์ มุ่งหน้ารังสิต-บางปะอิน

จากดอนเมืองโทล์เวย์ ใช้เส้นทางรังสิต-บางปะอิน

ขับตรงไป ผ่านอนุสรณ์สถาน – โบ๊เบ๊รังสิต – เซียร์รังสิต

เมื่อผ่านเซียร์รังสิตมาแล้ว ให้สังเกตุป้ายแล้วขับตรงไปตามเส้นทางนครนายก

เมื่อลงจากโทล์เวย์มาแล้ว จะเจอป้ายบอกทาง นครนายก ขับตามป้ายไป

จากจุดนี้ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 2 กิโลเมตร จะเจอจุดกลับรถ ให้กลับรถตรงจุดนี้

เมื่อกลับรถให้ตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร สังเกตสะพานข้ามคลองสีฟ้าฝั่งซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นบนสะพาน (ก่อนถึงสะพานสีฟ้า จะมีสะพานสีแดงอยู่ก่อนหน้า เมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้ว เตรียมชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานฟ้า)

เมื่อลงสะพานฟ้ามาแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายทันที แล้วตรงไป 40 เมตร จะเจอเซเว่นอยู่ฝั่งตรงข้าม

สังเกตุป้ายบอกทาง รังสิต-นครนายก8 (ป้ายอยู่หน้าเซเว่น)

เลี้ยวขวาเข้าซอยไป 600 เมตร จะเจอสนามฟุตบอล