.. ติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง..

 02-9928784

 094-0295559

ไม่มีหมวดหมู่

soccercity_singha

สนาม Soccer City รับสมัครทีมแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่น

Singha – Chelsea FC Football League 2014


การแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่น 7 คน (สนามใหญ่ 52 x 40 เมตร)

#แจ้งเพิ่มเติม เนื่องจากทางสนามจะมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการแข่งขัน ค่าสมัคร เงินรางวัล และช่วงเวลา

ในการชิงแชมป์ประจำสนาม เพื่อให้ทันในรอบคัดเลือกในโซน กรุงเทพ – ปทุมธานี มีดังนี้

* รับสมัคร 16 ทีม
** รูปแบบการแข่งขัน / ค่าสมัคร / ช่วงเวลาการแข่ง

1. รอบแรก 16 ทีม ประกบคู่ แข่ง 2 ครั้ง นับผลประตูรวม (แบบเหย้า-เยือน)
#ค่าสมัค ทีมละ 1000 ประกัน 500

  • แข่งวันอาทิตย์ที่ 8 และ 15 มิถุนายน 2557

 

2. รอบสอง รอบ 8 ทีม ประกบคู่ แข่ง 2 ครั้ง นับผลประตูรวม (แบบเหย้า-เยือน)
#เสียค่าสมัครเพิ่ม ทีมละ 800 ประกัน 200

  • แข่งวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557

 

3. รอบสาม รอบ 4 ทีม แข่งแบบน็อคเอ้าท์ ครั้งเดียว
#เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200

  • แข่งวันอาทิตย์ ที่ 29 มิถุนายน 2557

 

4. รอบชิงชนะเลิศ ไม่มีชิงที่ 3 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  • แข่งวันอาทิตย์ ที่ 29 มิถุนายน 2557

 

ชิงแชมป์สนามเงินรางวัล 4,000 บาท รองแชมป์ 2,000 บาท

แชมป์สนามจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัลเดินทางไปชมฟุตบอล

พรีเมียร์ลีคที่ประเทศอังกฤษ และ เงินสดกว่าหนึ่งแสนบาท

** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

*แจ้งผู้สมัครทุกท่าน #หลักฐานในการสมัครแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักแตะทุกท่านในทีมมาพร้อมกับใบสมัคร

(ส่งใบสมัครได้ที่สนามSoccer City คลองหนึ่ง รังสิตนครนายก8 สะพานฟ้า)

#แจ้งเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครกรุณากรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

เพื่อความสะดวกในการกรองข้อมูลกับทางสิงห์
#ขออภัยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ขอขอบพระคุณค่ะ

ลิ้งค์ดาวน์โหลดใบสมัคร

http://www.singhafootballleague.com/download/singha_football_league_registration.pdf


รายละเอียดกติกาการปรับใบเหลือง&ใบแดง

ใบเหลืองปรับ 50 บาท ใบแดงปรับ 100 บาท

กรรมการตัดสินการแข่งขัน..

1. นาย จารุวัฒน์ ธีระกุล

2. นาย สิทธิชัย คนดีจิตธรรม

  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนาม Soccer City 02-9928784, 094-0295559

 

Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM

ทีมที่ 1 ทีม Sucker
1. นายศิรา จิตรกุล
2. นายภูมินนท์ เศรษฐศาสตรากร
3. นายพงศ์ธร ทรงพินิจ
4. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิทองมา.
5. นายวัรญญู คงอยู่
6. นายมนตรี กลัดอยู่
7. นายสิปปนนท์ สัตตะนัท
8. นายเจนณรงค์ คงคำ
9. นายพีรสิทธิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
10. นายอภิชัย แสงสุธา
ทีมที่ 2 ทีม Riverpark FC
1. นายสุรักษ์ ยิ้มเยื้อน
2. นายธนภัทร ศรีษะเกตุ
3. นายภาคภูมิ เจริญสุข
4. นายนพไพสิษฐ์ ครองยุติ
5. นายธิติ เมฆสุวรรณ
6. นายณัฐชนพงค์ ยงค์พีระกุล
7. นายอนุวัตร พรมจาด
8. นายสุรเชษฐ์ กัณฐวิจิตร
9. นายอธิวัฒน์ วงค์เลือ
10. นายกรวิชญ์ ประดับมุข
11. นายปฐวี บำเพ็ญบุญ
12. นายกิตติพงษ์ เสนาะกลาง
13. นายชญานุทา เหล่าประวัติกุล
14. นายศุภฤกษ์ สดคมขำ
15. นายกฤษฎา บูลธันทร์
16. นายอมรเทพ สิงห์เชื้อ
17. นายนิธิเศก จักรปั่น
ทีมที่ 3 ทีมหน้าสนาม FC
1. นายเสกสรร โชติช่วง
2. นายธนะชัย นาคบรรจง
3. นายวศิน อินทร์ศิริ
4. นายสันติชน เจริญศรี
5. นายอภิศักดิ์ รักชาติ
6. นายอภิวัฒน์ เพิ่มสุข
7. นายนัฐวุฒิ พุฒซ้อน
8. นายณัฐวุฒิ ทองอินทร์
9. นายปรัชญา เสนอใจ
10. นายณัฐวุฒิ สิทธิยศ
11. นายสุรศักดิ์ คำนึง
12. นายรัชกาญจณา เครือวรรณ
ทีมที่ 4 ทีม Energy FC
1. นายธนพล ทรีแสง
2. นายนพดล กลิ่นจันทร์
3. นายกันตินันท์ คงคาลัย
4. นายวรวุฒิ ปานาเกตุ
5. นายรัชชานนท์ ปุรินันท์
6. นายธนพัทธ์ นสินธรรมรัตน์
7. นายโยธิน จันทขันมา
8. นายกฤษกร คงสวัสดิ์
9. นายอภิลักษณ์ เชี่ยวไล่กุล
10. นายพีรกฤต พรฉลาดรอบรู้
11. นายวัชรพงษ์ อุดอามาตย์
12. นางสาวสุดารัตน์ โชลีงาม
13. นางสาวอัครพร คงหนอน
14. นายสุจินดา นัยวงศ์
15. นายวัชระ จันสีทอง
ทีมที่ 5 ทีม CPRAM
1. นายชัยณรงค์ เกิดเอี่ยม
2. นายตรีภักดิ์ เสนเมือง
3. ว่าที่ ร.ต.ธราพงษ์ ฉื่งทอง
4. นายนพดล เจริญสุข
5. นายอุดม แป้งใส
6. นายธนพล จันทร์ประยูร
7. นายพงศพัฒธ์ นุ่มปรางค์
8. นายณรงค์ กลั่นแกล้ว
9. นายบัณฑิต นาคเกษม
10. นายอภิชาติ เมฆแสน
11. นายอุดมศักดิ์ ทองเกษม
12. นายสุทธิศักดิ์ โนรี
13. นายชยันต์ ผลเหม
14. นายธรรมศักดิ์ ตระกรุดสงค์
15. นายสิริชัย แก้วประเสริฐ
16. นายสมบัติ ทวีสุข
ทีมที่ 6 ทีม Lucky FC
1. นายพีรณัฐ ศรีทอง
2. นายจักรพงค์ หาลุคำจา
3. นายอนุชา ปุยภูเขียว
4. นายภานุวัตร เรืองหิรัญวนิช
5. นายนรินทร์ ฐานะ
6. นายอาริฟ เร๊ะนุ้ย
7. นายบุญยิ่ง ออทอลาน
8. นายเอกราช มาวงศ์
9. นายสุนัน สุทธิ
10. นายธีระพล บุญเทียม
11. นายอดุลย์ รอดดำ
ทีมที่ 7 ทีม เล็กชิ้นสด
1. นายนัทพล รัตนวงษ์
2. นายศิวาวุธ ต้นโพธิ์
3. นายสมชาติ สินธ์สมุทร
4. นายศุภกร บุญมา
5. นายเที่ยง เซ็งแซ่
6. นายอดิศักดิ์ ฟูสกุล
7. นายอดิศร อุดมศรี
8. นายศรายุทธ เจือจันทึก
9. นายวิเชียร แก้วจันทร์
10. นายพิทยา สังขศิลา
11. นายอาชาครีย์ สุขวงค์
12. นายชลทิศ พวงแก้ว
13. นายธนิต ทรัพย์คง
14. นายจักรพันธุ์ เปรมานนท์
15. นายไตรสรณ์ ญาณบุญ
ทีมที่ 8 ทีม Pruksa 13
1. นายกิตติพงศ์ จำเริญทอง
2. นายวิทยา นาคดี
3. นายณัฏฐพัฒน์ วงศ์จำรัส
4. นายธีระยุทธ คำสีดา
5. นายวิรัตน์ พรมรักษ์
6. นายโชติวัน พุ่มสง่า
7. นายโชคดี พุ่มสง่า
8. นายเอกลักษณ์ ปิ่นทอง
9. นายธนากร เคนบู
ทีมที่ 9 ทีม ประทานพร
1. นายศิวะ นิ่มมุกดา
2. นายวราวุธ นิลใบ
3. นายประพันธ์ สาริกา
4. นายจิตติพงศ์ ไกรวิชา
5. นายเลอศักดิ์ เลิศนภาทรัพย์
6. นายรุ่งโรจน์ อ่างหิรัญ
7. นายเสกสิทธิ์ ภคะวา
8. นายสกล พลรักษา
9. นายกิตติพงษ์ คงใจ
10. นายอุเทน อิ่มใจ
11. นายอสิ มีมาก
12. นายจีรภัทร์ ธนวิทย์พงศกร
ทีมที่ 10 ทีม The goal
1. นายปราชญ์ วุฒิยา
2. นายจตุพล ทิพวรรณ์
3. นายสถิระ สีดาคุณ
4. นายไชยวัฒน์ ญัตติณรงค์
5. นายภาณุพันธ์ ธาราชีพ
6. นายปรีชา จูมคอม
7. นายทรงพล คำสมหมาย
8. นายลัทธนันท์ สวัสดิ์ชัย
9. นายธีระพงษ์ พงษ์พิละ
10. นายพิสิสชัย วิริยคุณาภรณ์
11. นายชานนท์ ภาคญาติ
ทีมที่ 11 ทีม ต้น นาคบุรินทร์
1. นายอุดมศักดิ์ บุญชัย
2. นายกัมพล สุพรรณบุตร
3. นายเอกธวัช มิสา
4. นายกนกศักดิ์ ชนงาม
5. นายอาทร สิทธิรส
6. นายปัฐวี วัจนะ
7. นายวันชัย ละบาป
8. นายศักดิ์ ม่วงโมรา
9. นายสรายุทธ์ เขียวชะอุ่น
10. นายณัฐพล นวลสุวรรณ
11. นายธนันชัย โชติธนพงศ์
12. นายมงคล เอกสังข์
13. นายภานุพงษ์ เป้าแดง
14. นางสมหมาย ม่วงโมรา
ทีมที่ 12 ทีม Random FC
1. นายอานันท์ มาทะการณ์
2. นายพิทักษ์ กันทาดง
3. นายพัฒนพงษ์ วังคำฟู
4. นายวีระ อินแสนต๊ะ
5. นายจักรพันธ์ ดีมานพ
6. นายกรณิศ ชัยพนัส
7. นายวัชรพงษ์ แก้วศรี
8. นายไกรเพชร จันทร์สุข
9. นายเอนก มาทะการณ์
10. นายธนายุทธ เพชรมี
ทีมที่ 13 ทีมน้องมอส (เฮฮา)
1. นายชูชาติ พันธ์มณี
2. นายวรวุฒิ พุทธสาร
3. นายจตุพล บุญเนียม
4. นายวรโชติ พูนศิริ
5. นายสมชัย ทับทอง
6. นายอภิชาติ แก่นไธสง
7. นายฐาปกรณ์ เกตุสำอางค์
8. นายอาณัติ คัชชา
9. นายณัฐพล เชษฐ์ธนชัย
10. นายเกียรติกาล เจริญลาภรุ่งเรือง
11. นายจิรายุ เกลี้ยงหลำ
12. นายวิทวัส ผ่องแผ้ว
13. นายไชยธิษณ์ กระจ่าง
14. นายกชิเดช บุญประเสริฐ
ทีมที่ 14 ทีม Power FC
1. นายสมยศ เพ็ญเพียร
2. นายมังกร การะพัฒน์
3. นายณัฐพงษ์ ศรีภาค
4. นายอนุชา กุลลา
5. นายพีรพงษ์ วงค์พาน
6. นายอริยสิทธิ์ น้อมเดช
7. นายพงศ์พิพัฒน์ ศรีชัย
8. นายจักรกฤษณ์ อากาศทอง
9. นายนนทวัฒน์ บุญมาสุข
10.นายพิทักษ์พงษ์ จันทพันธ์
11. นายอุดมพร สุวรรณเกตุ
12. นายพลกฤษณ์ อุตพรม
13. นายกริชดา โพธิ์ใส
14. นายจิรายุส อรุณลักษณ์
15. นายธีระเดช ไชยกุล
ทีมที่ 15 ทีม The Avengers
1. นายณัฐพนธ์ ณ ไทร
2. นายภูริณัฐ ขวัญเริญ
3. นายอรุณ ทองปอ
4. นายสราวุธ คงเกษตร
5. นายอิทธิฤทธิ์ ชลยุทธโยธิน
6. นายศุภกฤต ภัควันต์
7. นายกฤษณะ ปานจันทร์
8. นายมีชัย สุนทร
9. นายนวพล โทแสง
ทีมที่ 16 ทีม พรนภา
1. นายพันธ์ศักดิ์ แสงสุขขา
2. นายชญานนท์ วงษ์พา
3. นายวรวุฒิ ใจอดทน
4. นายชาญวิทย์ คลังมณี
5. นายอภิลักษณ์ ดวงมาลี
6. นายพิชิต หมายกล้า
7. นายสุริยา นวมนิ่มอนงค์
8. นายสิทธิ อุ่นเจริญ
9. นายเสนาะ นาคงาม
10. นายนันทพงศ์ นันทวงศ์
11. นายสมโภชน์ ศรีสวัสดิ์

http://www.unogoal.com/images/t3.gif การแข่งขัน http://www.unogoal.com/images/t3.gif

 

ตารางคะแนน soccer city cup ครั้งที่ 1

ผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 23/2/57

สาย A
M.K. Oilz
3-3
เจริญมอเตอร์
ทีม M.K. Oilz ผู้ทำประตูหมายเลข 12, 11, 10
ทีม เจริญมอเตอร์ ผู้ทำประตูหมายเลข 8, 10, 10
J.T.T.
8-0
MAD Mouse
ทีม J.T.T. ผู้ทำประตูหมายเลข 14, 5, 15, 14, 15, 7, 12, 10
ทีม MAD Mouse
สาย B
Absolute A
4-5
เฮฮา
ทีม Absolute A ผู้ทำประตูหมายเลข 4, 7, 7, 7
ทีม เฮฮา ผู้ทำประตูหมายเลข 5, 5, 8, 9, 22
Never dies FC
4-2
จิ๊ด จี้ ดิ้ด
ทีม Never dies FC ผู้ทำประตูหมายเลข 7, 8, 8, 5 ใบเหลืองหมายเลข 5
ทีม จิ๊ด จี้ ดิ้ด ผู้ทำประตูหมายเลข 13, 10 ใบเหลืองหมายเลข 13

ผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 16/2/57

สาย A เวลาแข่งขัน 17.30 MAD Mouse
ทีม M.K. Oilz ผู้ทำประตูหมายเลข 8, 8, 11, 10 ใบเหลืองหมายเลข 13
ทีม MAD Mouse ผู้ทำประตูหมายเลข 0 ใบเหลืองหมายเลข 7
สาย A เวลาแข่งขัน 19.00 J.T.T.
ทีม เจริญมอเตอร์ ผู้ทำประตูหมายเลข 8, 8
ทีม J.T.T. ผู้ทำประตูหมายเลข 18, 11 ใบเหลืองหมายเลข 18, 7
สาย B เวลาแข่งขัน 16.30 จิ๊ด จี้ ดิ้ด
ทีม เฮฮา ผู้ทำประตูหมายเลข 13, 13, 13, 13, 9, 9, 22, 22
ทีม จิ๊ด จี้ ดิ้ด ผู้ทำประตูหมายเลข 5, 1
สาย B เวลาแข่งขัน 20.00 Never dies FC
ทีม Absolute A
ทีม Never dies FC ผู้ทำประตูหมายเลข 9, 10

ผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 9/2/57

สาย A เวลาแข่งขัน 17.30 J.T.T.
ทีม M.K. Oilz ผู้ทำประตูหมายเลข 6, 20
ทีม J.T.T. ผู้ทำประตูหมายเลข 20, 7 ใบเหลืองหมายเลข 11
สาย A เวลาแข่งขัน 19.00 MAD Mouse
ทีม เจริญมอเตอร์ ผู้ทำประตูหมายเลข 8, 8, 8, 9 ใบเหลืองหมายเลข 24
ทีม MAD Mouse ใบเหลืองหมายเลข 7
สาย B เวลาแข่งขัน 16.30 Absolute A
ทีม จิ๊ด จี้ ดิ้ด ผู้ทำประตูหมายเลข 5, 5, 10, 2 ใบเหลืองหมายเลข 10
ทีม Absolute A ผู้ทำประตูหมายเลข 3, 8
สาย B เวลาแข่งขัน 20.00 Never dies FC
ทีม เฮฮา ผู้ทำประตูหมายเลข 13, 9 ใบเหลืองหมายเลข 9, 85
ทีม Never dies FC
http://image.free.in.th/v/2013/ic/140204030652.png
http://image.free.in.th/v/2013/in/140204030751.png
http://image.free.in.th/v/2013/il/140204030816.png
กำลังทยอยอัพเดทครับ

จากวงแหวนตะวันออก (สายมอเตอร์เวย์บางปะอิน-บางนา)

จากวงแหวนตะวันออก (สายมอเตอร์เวย์บางปะอิน-บางนา)

จากทางด่วนสายบางปะอิน-บางนา (ถนนกาญจนาภิเษก) มุ่งหน้าบางนา

ให้สงเกตุป้ายรังสิตเพื่อลงสู่ถนนรังสิต-นครนายก

ขับตามป้ายรังสิต เพื่อเข้าสู่ถนนรังสิต-นครนายก จากนั้นขับตรงไป เพื่อหาจุดกลับรถซึ่งจะอยู่ที่แยกไฟแดงแรก หลังจากกลับรถแล้วให้ตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร

ระหว่างทางจะผ่านสนามกอล์ฟกรุงกวี(คลอง5) – โลตัสคลอง4(ขวามือ) – ดรีมเวิล์ด(คลอง3) – ขับตรงไปจนถึงคลอง1

เมื่อขับมาแล้ว ประมาณ 10 กิโลเมตร สังเกตสะพานข้ามคลองสีฟ้าฝั่งซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นบนสะพาน (ก่อนถึงสะพานสีฟ้า จะมีสะพานสีแดงอยู่ก่อนหน้า เมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้ว เตรียมชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานฟ้า)

จากทางด่วนสายบางปะอิน-บางนา (ถนนกาญจนาภิเษก) มุ่งหน้าบางปะอิน

หลังจากจ่ายเงินค่าผ่านทางที่ด่านธัญบุรีแล้ว ให้สังเกตุป้าย รังสิต-นครนายก แล้วขับตามเส้นทาง

เมื่อแยกออกจากวงแหวนแลัวให้ขับตามป้าย รังสิต เพื่อเข้าสู่ถนนรังสิต-นครนายกแล้วให้ตรงไปประมาณ 9 กิโลเมตร

ระหว่างทางจะผ่านสนามกอล์ฟกรุงกวี(คลอง5) – โลตัสคลอง4(ขวามือ) – ดรีมเวิล์ด(คลอง3) – ขับตรงไปจนถึงคลอง1

เมื่อขับมาแล้ว ประมาณ 9 กิโลเมตร สังเกตสะพานข้ามคลองสีฟ้าฝั่งซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นบนสะพาน (ก่อนถึงสะพานสีฟ้า จะมีสะพานสีแดงอยู่ก่อนหน้า เมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้ว เตรียมชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานฟ้า)

เมื่อลงสะพานฟ้ามาแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายทันที แล้วตรงไป 40 เมตร จะเจอเซเว่นอยู่ฝั่งตรงข้าม

สังเกตุป้ายบอกทาง รังสิต-นครนายก8 (ป้ายอยู่หน้าเซเว่น)

เลี้ยวขวาเข้าซอยไป 600 เมตร จะเจอสนามฟุตบอล

จากวงแหวนตะวันตก (บางปะอิน-ปากเกร็ด)

จากวงแหวนตะวันตก (บางปะอิน-ปากเกร็ด) / รังสิต-ปทุมธานี / บางบัวทอง-บางพูน

จากทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางด่วนอุดรรัถยา) มุ่งหน้าปากเกร็ด

ให้สงเกตุป้ายรังสิตเพื่อลงสู่ถนนรังสิต-ปทุมธานี แล้วขับตรงเรื่อยไปเรื่อยๆ ตามป้ายรังสิต

จากทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางด่วนอุดรรัถยา) มุ่งหน้าบางปะอินให้วิ่งไปตามเส้นทางถนนบางพูน-รังสิต

ก่อนถึงด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง 300 เมตร (สังเกตุป้าย) ให้ชิดขวาไปตามป้ายรังสิต เพื่อเข้าถนนรังสิต-ปทุมธานีแล้วขับตรงไป ตามป้ายรังสิต

จากเส้นทางถนนรังสิต-ปทุมธานี ให้ขับตามป้าย รังสิต ไปตลอดเส้นทางจากเส้นทางบางบัวทอง-บางพูน ให้ขับตามป้าย รังสิต ไปตลอดเส้นทาง

เมื่อผ่านสะพานข้ามสถานีรถไฟรังสิต ให้สังเกตุป้ายด้านล่าง ขับตามเส้นทางเพื่อขึ้นสะพานข้ามแยกไปนครนายก

https://lh5.googleusercontent.com/-sHe4lBKawS8/UrFL4MX_OPI/AAAAAAAAA3o/aga8IH5NWtg/s754/16.jpg

เมื่อลงสะพานมาแล้ว จะเจอป้ายบอกทาง นครนายก ขับตามป้ายไป

จากจุดนี้ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 2 กิโลเมตร จะเจอจุดกลับรถ ให้กลับรถตรงจุดนี้

เมื่อกลับรถให้ตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร สังเกตสะพานข้ามคลองสีฟ้าฝั่งซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นบนสะพาน (ก่อนถึงสะพานสีฟ้า จะมีสะพานสีแดงอยู่ก่อนหน้า เมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้ว เตรียมชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานฟ้า)

เมื่อลงสะพานฟ้ามาแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายทันที แล้วตรงไป 40 เมตร จะเจอเซเว่นอยู่ฝั่งตรงข้าม

สังเกตุป้ายบอกทาง รังสิต-นครนายก8 (ป้ายอยู่หน้าเซเว่น)

เลี้ยวขวาเข้าซอยไป 600 เมตร จะเจอสนามฟุตบอล

จากถนนพหลโยธิน ช่วงนวนคร มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ

จากนวนคร (เส้นพหลโยธิน) มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ

ขับตรงตามเส้นทางโดยใช้ป้ายกรุงเทพเป็นหลัก ใช้ได้ทั้งช่องทางด่วนและช่องคู่ขนาน

ขับผ่านม.ธรรมศาสตร์(ขวามือ) – เมกาโฮม(ซ้ายมือ) – โรงกษาปณ์(ซ้ายมือ) – โรงงานบริดจสโตน(ซ้ายมือ) หากใช้ช่องทางด่วน เมื่อขับผ่านโรงงานบริดจสโตนให้สังเกตุป้ายด้านล่าง เตรียมชิดซ้ายเพื่อออกช่องทางคู่ขนาน หากใช้ช่องทางคู่ขนาน ให้ขับตรงไป

เมื่อขับออกช่องทางคู่ขนานแล้ว จะเจอสะพานลอยกลับรถตามรูปด้านล่าง

ขับรถตามเส้นทาง โดยยึดนครนายกไว้เป็นหลัก

เมื่อมาถึงบริเวณหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เตรียมชิดซ้าย สังเกตุป้ายนครนายก

เมื่อเลยหน้าห้างมาแล้ว จะเจอป้ายบอกทาง นครนายก ขับตามป้ายไป

จากจุดนี้ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 2 กิโลเมตร จะเจอจุดกลับรถ ให้กลับรถตรงจุดนี้

เมื่อกลับรถให้ตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร สังเกตสะพานข้ามคลองสีฟ้าฝั่งซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นบนสะพาน (ก่อนถึงสะพานสีฟ้า จะมีสะพานสีแดงอยู่ก่อนหน้า เมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้ว เตรียมชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานฟ้า)

เมื่อลงสะพานฟ้ามาแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายทันที แล้วตรงไป 40 เมตร จะเจอเซเว่นอยู่ฝั่งตรงข้าม

สังเกตุป้ายบอกทาง รังสิต-นครนายก8 (ป้ายอยู่หน้าเซเว่น)

เลี้ยวขวาเข้าซอยไป 600 เมตร จะเจอสนามฟุตบอล

จากดอนเมืองโทล์เวย์ มุ่งหน้ารังสิต-บางปะอิน

จากดอนเมืองโทล์เวย์ ใช้เส้นทางรังสิต-บางปะอิน

ขับตรงไป ผ่านอนุสรณ์สถาน – โบ๊เบ๊รังสิต – เซียร์รังสิต

เมื่อผ่านเซียร์รังสิตมาแล้ว ให้สังเกตุป้ายแล้วขับตรงไปตามเส้นทางนครนายก

เมื่อลงจากโทล์เวย์มาแล้ว จะเจอป้ายบอกทาง นครนายก ขับตามป้ายไป

จากจุดนี้ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 2 กิโลเมตร จะเจอจุดกลับรถ ให้กลับรถตรงจุดนี้

เมื่อกลับรถให้ตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร สังเกตสะพานข้ามคลองสีฟ้าฝั่งซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นบนสะพาน (ก่อนถึงสะพานสีฟ้า จะมีสะพานสีแดงอยู่ก่อนหน้า เมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้ว เตรียมชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานฟ้า)

เมื่อลงสะพานฟ้ามาแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายทันที แล้วตรงไป 40 เมตร จะเจอเซเว่นอยู่ฝั่งตรงข้าม

สังเกตุป้ายบอกทาง รังสิต-นครนายก8 (ป้ายอยู่หน้าเซเว่น)

เลี้ยวขวาเข้าซอยไป 600 เมตร จะเจอสนามฟุตบอล

จากถนนวิภาวดีรังสิต/พหลโยธิน มุ่งหน้ารังสิต (กรุงเทพขาออก)

จากสนามบินดอนเมือง ใช้เส้นทางวิภาวดีรังสิต ขับตรงมารังสิต

จากบางเขน/สะพานใหม่ ให้ใช้ถนนพหลโยธิน ขับตามเส้นทางที่มารังสิต

ผ่านบิ๊กซีรังสิต2 – ตลาดสี่มุมเมือง – แม๊คโครรังสิต – ให้สังเกตป้ายนครนายกเมื่อเลยแม๊คโครรังสิต

จากนั้นข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ขับตามเส้นทางนครนายก

วนขึ้นสะพานข้ามแยกเพื่อมุ่งหน้าสู่นครนายก

เมื่อวนลงมาจะเจอป้ายบอกทาง นครนายก ขับตามป้ายไป

จากจุดนี้ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 2 กิโลเมตร จะเจอจุดกลับรถ ให้กลับรถตรงจุดนี้

เมื่อกลับรถให้ตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร สังเกตสะพานข้ามคลองสีฟ้าฝั่งซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นบนสะพาน (ก่อนถึงสะพานสีฟ้า จะมีสะพานสีแดงอยู่ก่อนหน้า เมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้ว เตรียมชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานฟ้า)

เมื่อลงสะพานฟ้ามาแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายทันที แล้วตรงไป 40 เมตร จะเจอเซเว่นอยู่ฝั่งตรงข้าม

สังเกตุป้ายบอกทาง รังสิต-นครนายก8 (ป้ายอยู่หน้าเซเว่น)

เลี้ยวขวาเข้าซอยไป 600 เมตร จะเจอสนามฟุตบอล