or

Register


ระเบียบการขอยกเลิกการจองสนามฟุตบอล

  

1.

ยกเลิกการจองสนามใหญ่พิเศษ แจ้งก่อนเวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมงขึ้นไป หักแต้มสะสม 70 แต้ม

2.

ยกเลิกการจองสนามใหญ่ แจ้งก่อนเวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมงขึ้นไป หักแต้มสะสม 50 แต้ม

3.

ยกเลิกการจองสนามเล็ก แจ้งก่อนเวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมงขึ้นไป หักแต้มสะสม 30 แต้ม

4.

ยกเลิกการจองสนามใหญ่พิเศษ แจ้งก่อนเวลาแข่งขันน้อยกว่า 3 ชั่วโมง หักแต้มสะสม 140 แต้ม

5.

ยกเลิกการจองสนามใหญ่ แจ้งก่อนเวลาแข่งขันน้อยกว่า 3 ชั่วโมง หักแต้มสะสม 90 แต้ม

6.

ยกเลิกการจองสนามเล็ก แจ้งก่อนเวลาแข่งขันน้อยกว่า 3 ชั่วโมง หักแต้มสะสม 60 แต้ม